This page last changed on Apr 08, 2011 by marek.vavrecan.
Kód
Popis
EZP-001 Používateľ s menom "%s", priezviskom "%s", oprávnením "%s" a emailom "%s" už existuje.
EZP-002 Dĺžka hesla "%s" je "%d" znakov a má byť minimálne "%d" znakov.
EZP-003 Používateľ už má "%s" prácu v roku "%d".
EZP-004 Nie je možné zmazať všetkých priradených autorov.
EZP-005 Chybný stav "%s" záverečnej práce.
EZP-006 Prihlásený používateľ nemá dostatočné práva na požadovanú zmenu stavu "%s" záverečnej práce.
EZP-007 Záverečná práca s daným ID "%s" neexistuje.
EZP-008 Záverečná práce je v stave "%s" a nie je možné jej zmeniť stav na "%s".
EZP-009 Používateľ s prihlasovacím menom "%s" už je priradený k záverečnej práci s ID "%d".
EZP-010 Sumár podielov je "%s" a mal by byť %s. Opravte percentuálne podiely jednotivých autorov.
EZP-011 Práca nemá žiadneho autora. Každá práca musí mať aspoň jedného autora.
EZP-012 Práca nemá žiadneho školiteľa. Bakalárska, magisterská, inžinierska a dizertačná práca musia mať aspoň jedného školiteľa.
EZP-013 Zlý parameter type "%s".
EZP-014 Chybné prihlasovacie meno "%s" alebo heslo "%s" pre prijatie súborov z CRZP.
EZP-015 Chybný request z CRZP.
EZP-016 Chyba pri kopírovaní súboru "%s" z CRZP.
EZP-018 Chyba dávky odoslanej do CRZP.
EZP-019 V importovanom zázname sú nepovolené znaky  import "%d", záznam "%d".
EZP-020 Nie je zadané pracovisko ani fakulta pre import "%d", záznam "%d".
EZP-021 Nenašla sa fakulta / pracovisko s názvom "%s" pre import "%d", záznam "%d".
EZP-022 Nenašla sa katedra / ústav s názvom "%s" pre import "%d", záznam "%d".
EZP-023 Už existuje používateľ s menom "%s" a priezviskom "%s" pre import "%d", záznam "%d".
EZP-024 Nevyplnená alebo chybná mailová adresa "%s" pre import "%d", záznam "%d".
EZP-025 V importovanom zázname sú nepovolené znaky  import "%d", záznam "%d".
EZP-026 Nie je zadané pracovisko ani fakulta pre import "%d", záznam "%d".
EZP-027 Nenašla sa fakulta / pracovisko s názvom "%s" pre import "%d", záznam "%d".
EZP-028 Nenašla sa katedra / ústav s názvom "%s" pre import "%d", záznam "%d".
EZP-029 Neexistuje používateľ s menom "%s" a priezviskom "%s" pre import "%d", záznam "%d".
EZP-030 Neexistuje používateľ s menom "%s" a priezviskom "%s" pre import "%d", záznam "%d".
EZP-031 Nie sú zadané kľúčové slová pre import "%d", záznam "%d".
EZP-032 Nie je zadaný primárny jazyk pre import "%d", záznam "%d".
EZP-033 Nie je zadaný primárny názov práce pre import "%d", záznam "%d".
EZP-034 Nie je zadaný sekundárny jazyk pre import "%d", záznam "%d".
EZP-035 Nie je zadaný sekundárny názov práce pre import "%d", záznam "%d".
EZP-036 Neexistuje súbor "%s" pre import "%d", záznam "%d".
EZP-037 Súbor "%s" má chybnú príponu "%s" v importe "%d", záznam "%d". Dovolené prípony sú PDF a DOC.
EZP-038 Príliš veľa používateľov pre login "%s".
EZP-039 Neexistuje alebo je chybný súbor "%s" so záverečnou prácou.
EZP-040 Neexistuje záverečná práca s ID "%d".
EZP-041 Chyba kontroly MD5 prečítaných dát zo súboru "%s" a zapísaných dát do súboru "%s".
EZP-042 Nepodarilo sa skopírovať dáta zo súboru "%s" do súboru "%s".
EZP-043 Nie je možné exportovať práce do CRZP, skúste export neskôr.
EZP-044 Nie je možné odstrániť samého seba zo zoznamu autorov.
EZP-045 Prihlásené používateľ nemá dostatočné práva na vloženie posudku.
EZP-046 Prihlásené používateľ nie je pridelené k tejto práci.
EZP-047 Šablóna generovaného posudku neexistuje na adrese: "%s".
EZP-051 Autor práce nemá správne pridelenú fakultu, katedru, alebo odbor.
EZP-052 Admin vašej katerdy nezadal zatiaľ žiadne dostupné dátumy.
EZP-053 Šablóna licencie neexistuje na adrese: "%s".


Document generated by Confluence on Jan 10, 2013 02:09