This page last changed on Feb 07, 2011 by jaroslav.noskovic.

1. prečítajte si používateľskú príručku (autor, školiteľ)
2. v prípade problémov si preštudujte sekciu "často kladené otázky"
3. na prácu so systémom ActiveEZP používajte moderný internetový prehliadač s nainštalovaným zásuvným modulom Adobe Flash player.

Pod pojmom moderný internetový prehliadač rozmumieme:
Mozilla Firefox 3.0 a vyšší, Opera 10.0 a vyšší, Google Chrome 5 a vyšší, Apple Safari 4 a vyšší, prípadne aj Internet Explorer 8 a vyšší.

Document generated by Confluence on Jan 10, 2013 02:00