This page last changed on Feb 15, 2011 by jaroslav.noskovic.

Ak je práca nastavená na stav "finálna" potom ju môže ešte meniť Váš školiteľ. Ak je práca nastavená do stavu "exportovaná" potom ju už nie je možné meniť - je už pripravená na odoslanie do CRZP. V prípade výhrad môže Vám Váš školiteľ prácu vrátiť do stavu "rozpracovaná", aby ste si mohli upraviť prípadné nedostatky.

Document generated by Confluence on Jan 10, 2013 02:00