This page last changed on Feb 03, 2011 by jaroslav.noskovic.

Chyba pri nahrávaní záverečnej práce môže nastať v prípade, že názov súboru záverečnej práce obsahuje medzery alebo diakritiku (systém dokáže spravidla spracovať aj názvy s diakritikou a medzerami). Aby ste predišli prípadným chybám, prosím odstráňte všetky písmená s diakritikou a nahradte ich ekvivalentom bez diakritiky. Medzery v názve súboru nahradte napríklad pomlčkou alebo podtržníkom, napríklad "Ján Hraško magisterská práca.pdf" zmente na "Jan_Hrasko_magisterska_praca.pdf"

Document generated by Confluence on Jan 10, 2013 02:00