This page last changed on Feb 24, 2011 by jaroslav.noskovic.

Akceptované formáty súborov so záverečnými prácami sú: PDF, systém podporuje aj DOC a DOCX, avšak smernica VŠ jasne určuje ako jediný formát PDF.

Document generated by Confluence on Jan 10, 2013 02:00