This page last changed on Feb 24, 2011 by jaroslav.noskovic.

V prípade, že potrebujete opätovne vložiť súbor s Vašou záverečnou prácou, postupujte podľa nasledovného postupu:

1. prihláste sa do systému ActiveEZP (www.activeezp.sk)
2. kliknete na odkaz "zobraziť" pri práci, ktorú chcete aktualizovať (opäť vložiť)
3. kliknete na "Editovať dokument"
4. kliknete na tlačidlo prehľadávať - nachádza sa na spodku formulára
5. vyberte svoju prácu vo Vašom počítači a vložíte ju do systému (OK)
6. kliknite na "Uložiť"

Ak máte pridaného školiteľa (POVINNÉ pre bakalárske a magisterské práce) a vložený súbor reprezentuje finálnu verziu Vašej ZP, kliknite na "označiť ako finálnu".

Document generated by Confluence on Jan 10, 2013 02:00