This page last changed on Feb 03, 2011 by jaroslav.noskovic.

Odporúčaná veľkosť súboru s Vašou ZP je do 10 MB, systém však umožňuje vloženie aj väčších súborov.
V takom prípade je možné, že budete musieť postup vkladania opakovať (z dôvodu výpadku spojenia...).

Document generated by Confluence on Jan 10, 2013 02:00