This page last changed on Feb 08, 2011 by jaroslav.noskovic.

Označením práce za "finálnu" je vkladanie práce ukončené. Pokiaľ ste vložili bakalársku alebo magisterskú prácu, Váš školiteľ je povinný túto prácu skontrolovať, porovnať s odovzdanou verziou a označiť prácu pre "export do CRZP". Pokiaľ nemáte istotu, že Váš školiteľ si pravidelne kontroluje emailovú schránku, kontaktujte ho vo svojom záujme inou cestou a vyžiadajte si kontrolu a export svojej práce. Po overení originality Vašej práce systémom CRZP je k dispozícii protokol, ktorý si môžete stiahnuť z Vášho konta v systéme ActiveEZP.

Document generated by Confluence on Jan 10, 2013 02:00