This page last changed on Feb 05, 2011 by jaroslav.noskovic.

Konto do systému ActiveEZP je vytvárané subjektívne študentami, alebo školiteľmi (školiteľské, resp. oponentské oprávnenia prideľujú katedroví administrátori). Pokiaľ Vaši kolegovia už prihlasovacie údaje majú a Vy nie, je pravdepodobné, že Vaše konto bolo vytvorené, ale email s prihlasovacími údajmi Vám prišiel do priečinku "Spam" (prípadne "Junk", "Kôš"...).

Pokiaľ máte istotu, že ste email neobdržali, kontaktujte hotline na tel. čísle 0948/267030 v pracovných dňoch od 9:00 do 12:00 pre opätovné pridelenie prihlasovacích údajov.

Document generated by Confluence on Jan 10, 2013 02:00