This page last changed on Feb 15, 2011 by jaroslav.noskovic.

Súbor s Vašou záverečnou prácou nebol vložený korektne (pravdepodobne z technických príčin - nevyhovujúce internetové pripojenie...), preto musíte súbor vložiť do systému ActiveEZP znova.
Postupujte podľa postupu:
1. prihláste sa do systému ActiveEZP (www.activeezp.sk)
2. kliknete na odkaz "zobraziť" pri práci, ktorú chcete aktualizovať (opäť vložiť)
3. kliknete na "Editovať dokument"
4. kliknete na tlačidlo prehľadávať - nachádza sa na spodku formulára
5. vyberte svoju prácu vo Vašom počítači a vložíte ju do systému (OK)
(práca má byť vo formáte PDF s veľkosťou do cca 10 MB)
6. kliknite na "Uložiť"

V prípade opätovných problémov použite iný počítač (s iným internetovým pripojením), resp. iný (moderný) internetový prehliadač.

Document generated by Confluence on Jan 10, 2013 02:00