This page last changed on Feb 15, 2011 by jaroslav.noskovic.

V takomto prípade kontaktujte príslušného katedrového administrátora a požiadajte ho o vytvorenie konta pre Vášho školiteľa.

Document generated by Confluence on Jan 10, 2013 02:00