This page last changed on Feb 25, 2011 by jaroslav.noskovic.

V tomto prípade máte vo svojom konte k dispozícii protokol o overení originality.

1. prihláste sa do svojho konta ActiveEZP
2. kliknite na "Zobraziť" pri práci, ktorej stav bol zmenený
3. v spodnej časti sa nachádza odkaz na dokument PDF - protokol
4. kliknite na odkaz a uložte daný súbor na pevný disk svojho počítača

Vaša práca so systémom ActiveEZP sa v tomto bode končí. Odložte si prihlasovacie údaje, keďže konto v ActiveEZP Vás bude sprevádzať celým Vaším štúdiom na VŠ sv. Alžbety.

Document generated by Confluence on Jan 10, 2013 02:00