This page last changed on Mar 22, 2011 by ivan.skultety.

Systém ActiveEZP generuje prihlasovacie meno a heslo podľa určitého algoritmu tak, aby heslo nebolo triviálne tzn. boli v ňom zastúpené písmená, čísla a malo dĺžku minimálne osem znakov. Ak sa Vám nedá prihlásiť do systému, tak najčastejšou príčinou je zle zadané prihlasovacie meno alebo heslo.

Prosím skontrolujte:

  • či zadávate správne meno a heslo
  • či nemáte prepnutú klávesnicu do iného jazyka - na anglickej klávesnici sa iným spôsobom zadávajú čísla ako na slovenskej
  • či správne zadávate na klávesnici písmená Z a Y - ich pozícia závisí od konfigurácie klávesnice (QWERTY alebo QWERTZ)
  • či nepíšete medzeru na konci alebo začiatku slova - štandardná chyba pri kopírovaní z mailov
  • či nekopírujete enter alebo iný riadiaci znak v prihlasovacom mene alebo hesle
  • či ste nezmenili heslo - o zmene hesla systém informuje štandardným mailom

V prípade, že ani jeden z uvedených bodov Vám nepomohol vyriešiť problém s prihlásením, tak nás prosím kontaktujte a my Vám vygenerujeme nové heslo.

Document generated by Confluence on Jan 10, 2013 02:00